Η είσοδος στον χώρο σημαίνει την πλήρη αποδοχή των κανόνων λειτουργίας και ασφάλειας του
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Adventure Park προσφέρει δραστηριότητες και περιπέτειες στην φύση. Στις εναέριες διαδρομές, ο συμμετέχοντας διανύει με αυτονομία διαδρομές σε ύψος πάνω και ανάμεσα στα δένδρα. Η δραστηριότητα αποτελείται από αυξανόμενης δυσκολίας περάσματα που χαρακτηρίζεται από χρωματική κωδικοποίηση: πράσινο, κόκκινο και μαύρο.
Το πάρκο προσφέρει:
- Την προμήθεια του εξοπλισμού αυτασφάλειας για τις εναέριες διαδρομές.
- Την περιγραφή των δραστηριοτήτων μαζί με τις οδηγίες για τη χρήση του εξοπλισμού.
- Την εφαρμογή τους σε μια δοκιμαστική διαδρομής.
- Την παροχή συμβουλών κατόπιν αιτήματος από τους επισκέπτες.
Όροι Συμμετοχής & Εισόδου στο πάρκο
- H παραμονή στον χώρο επιτρέπεται μόνο στους κατόχους βραχιολιών εισόδου ή δραστηριότητας στις εναέριες διαδρομές.
- Απαγορεύεται η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις στο κοινό εκτός των ωρών λειτουργίας
- Κατά την παραμονή στο χώρο όλοι οι επισκέπτες πρέπει να φορούν βραχιόλι δραστηριότητας ή εισόδου πληρώνοντας το αντίστοιχο τίμημα στο κεντρικό ταμείο.
- Ο επισκέπτης συνίσταται να έχει προσαρμοσμένη ένδυση σε σχέση με τη δραστηριότητα.
- Για τη δική σας ασφάλεια τα μακριά μαλλιά πρέπει να είναι δεμένα και να απομακρύνετε από πάνω σας φουλάρια, κλειδιά, αιχμηρά αντικείμενα κασκόλ και γενικά ότι εμποδίζει το σημείο του λαιμού ή δημιουργεί κίνδυνο τραυματισμού σας.
- Δεν επιτρέπονται κατοικίδια ζώα ακόμα και δεμένα με το λουρί τους όπου προβλέπεται.
- Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες πρέπει να βρίσκονται σε φυσική και πνευματική υγεία. Οι δραστηριότητες του πάρκου δεν επιτρέπονται σε γυναίκες κατά την κύηση και σε άτομα με προβλήματα υγείας απαγορευτικά για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες αυτές (π.χ. αλλεργία, καρδιοπάθειες, ορθοπεδικά, ιλίγγους, υψοφοβία, ακροφοβία κλπ).
- Η διεύθυνση του πάρκου δύναται να αποβάλλει επισκέπτη ο οποίος με τη συμπεριφορά του μπορεί να προκαλέσει ταραχή στους λοιπούς επισκέπτες και στην οργάνωση του πάρκου, χωρίς να του επιστρέψει το εισιτήριο. Η μέγιστη διάρκεια των εναέριων διαδρομών δε μπορεί να υπερβαίνει τις 3 ώρες. Σε περίπτωση που αποχωριστείτε τον εξοπλισμό ασφαλείας με δική σας πρωτοβουλία ο εξοπλισμός δε δύναται να επανατοποθετηθεί και αυτόματα τερματίζει η δραστηριότητα στις εναέριες διαδρομές.
- Είστε στην φύση: καλείστε να υιοθετήσετε μία συνετή και υπεύθυνη συμπεριφορά.
- Το Adventure Park δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη τήρηση των κανονισμών και οδηγιών ασφαλείας.
- Το Adventure Park δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ατύχημα ή ζημιά στο χώρο του πάρκου και του παρκινγκ που σχετίζεται με την πανίδα, την χλωρίδα (έντομα, ζώα, φυτά κλπ), τα φυσικά φαινόμενα και τα τυχαία η απρόβλεπτα περιστατικά ή τη μη τήρηση του παρόντος κανονισμού.
- Το Adventure Park δεν ευθύνεται για απώλεια ή κλοπή αντικειμένων ή άλλων ζημιών λόγω έκτακτων περιστατικών και καιρικών συνθηκών στο χώρο του πάρκου και του παρκινγκ.
Οδηγίες για την ασφάλεια
- Όλες οι οδηγίες ασφάλειας σας δίνονται πριν την έναρξη της δραστηριότητας. Η παρακολούθηση κατά την ενημέρωση των οδηγιών ασφάλειας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες.
- Η συμμετοχή σας στη διαδρομή επίδειξης είναι υποχρεωτική. Ελέγξτε τον εξοπλισμό αυτασφάλειας σας μαζί με το προσωπικό μας πριν ξεκινήσετε.
- Απαγορεύεται η ανάβαση και οι δραστηριότητες στα δέντρα χωρίς τον εξοπλισμό αυτασφάλειας.
- Σε όλη τη διαδρομή πάνω στα δέντρα πρέπει να παραμείνετε δεμένοι με τουλάχιστον έναν κρίκο με κόκκινη σήμανση στο σύρμα ασφαλείας με την αντίστοιχη κόκκινη ταινία σε αντίθετη περίπτωση διατρέχετε κίνδυνο ατυχήματος για τον οποίο η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη.
- Απαγορεύεται να βάζετε το χέρι σας στο σύρμα των δέντρων όταν αναπτύσσετε ταχύτητα και γενικά μπροστά από την τροχαλία, επειδή υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Απαγορεύεται η παραμονή σε κάθε πλατφόρμα περισσότερων των δύο (2) ατόμων και ανάμεσα στα σύρματα των δέντρων περισσότερων του ενός (1).
- Κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής απαγορεύεται να κατεβείτε μόνος/η σας από την πλατφόρμα. Καλέστε το προσωπικό και περιμένετε να σας βοηθήσει να κατεβείτε εφόσον το επιθυμείτε.
- Οι συνοδοί των ανηλίκων είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των ανηλίκων. Οι συνοδοί οφείλουν να παρευρίσκονται στην αρχική διαδρομή επίδειξης και να παραμένουν στο χώρο των δραστηριοτήτων εφιστώντας την προσοχή στους ανήλικους για την τήρηση του κανονισμού ασφαλείας.
- Συμμετέχετε στις δραστηριότητες αυτόνομα: είστε υπεύθυνοι για την ασφάλειά σας.
Δεχόμαστε ευχαρίστως τις προτάσεις και παρατηρήσεις σας για την βελτίωση των υπηρεσιών μας. Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε συμπληρώσατε το ειδικό δελτίο που βρίσκεται στη διάθεσή σας στον χώρο υποδοχής.
Σας ευχόμαστε καλή διημέρευση στο ADVENTURE PARK