Τα υγειονομικά αυτά πρωτόκολλα σχεδιάστηκαν και θα ακολουθηθούν έως ότου κρίνεται αναγκαίο (βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ, του Υπουργείου Υγείας και του Π.Ο.Υ.) προκειμένου να :

- Προστατευτούν οι εργαζόμενοι της εταιρίας και οι επισκέπτες / πελάτες από την ενδεχόμενη μετάδοση του ιού

- Συμβάλλουμε στην  μείωση της διασποράς του ιού  παγκοσμίως

- Συνεχίσει η εταιρεία να  μοιράζεται με το κοινό της την βαθειά αγάπη της για την φύση και  να   συνεχίσει να μοιράζεται τα οφέλη που έχει  η ενασχόληση της με  τις υπαίθριες  δραστηριότητες αναψυχής.

Μέρος 1: Μέτρα που ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες

Γενική εκτίμηση κινδύνου

Σε σύγκριση με άλλες δραστηριότητες αναψυχής, οι δραστηριότητες που προσφέρονται έχουν ένα συγκριτικά χαμηλό επίπεδο κινδύνου σχετικά με την διασπορά του νέου κορωνοϊού:

- Όλες οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε εξωτερικούς χώρους  στη φύση.

- Ο αριθμός των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες είναι μικρός  , είτε με εσωτερικό διαχωρισμό μίας «ομάδας» σε δύο ή τρία μέρη.

- Η κράτηση της απόστασης των 2 μέτρων μπορεί να εγγυηθεί για το μεγαλύτερο μέρος της υλοποίησης των δραστηριοτήτων.

- Εάν κριθεί αναγκαίο από τις υγειονομικές αρχές της χώρας, θα  μπορούμε να συμβουλεύουμε τα άτομα με προϋπάρχουσες νόσους να μην συμμετέχουν, δεδομένου ότι για να προβεί κάποιος σε κράτηση δραστηριοτήτων συμπληρώνει ένα έγγραφο όπου δηλώνει τυχόν προβλήματα υγείας και αντίστοιχη φαρμακευτική αγωγή.

- Γνωρίζουμε τους επισκέπτες / πελάτες μας: Όπως έγινε σαφές και παραπάνω, όλοι οι επισκέπτες των εταιρειών συμπληρώνουν ένα έγγραφο συμμετοχής. Εκεί, αναγράφονται στοιχεία όπως ο τόπος κατοικίας τους, τηλέφωνο, email κλπ. Τα στοιχεία αυτά, εάν θεωρηθεί αναγκαίο, και μόνο τότε μιας και προστατεύονται από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορούν να τεθούν στην διάθεση των αρχών για την μέθοδο της ιχνηλάτησης των στενών επαφών ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος.

- Συχνά οι επισκέπτες έρχονται σε μας "σε ομάδες" (π.χ. σχολεία, οικογένειες). Στην περίπτωση αυτή, τα προστατευτικά μέτρα διατήρησης της απόστασης μπορούν στη συνέχεια να ανασταλούν σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μια οικογένεια που ζει μαζί ούτως ή άλλως μπορεί να καθίσει χωρίς προβλήματα χωρίς να τηρεί την ασφαλή απόσταση των 2 μέτρων.

Βασικές Αρχές

Για καθεμία από τις παρακάτω απαιτήσεις πρέπει να προβλέπονται επαρκή και κατάλληλα μέτρα.  Ο εργοδότης και ο διευθυντής της  εταιρείας είναι υπεύθυνοι  για την επιλογή και την εφαρμογή αυτών των μέτρων:

1. Όλα τα άτομα στην εταιρεία πρέπει να πλένουν τα χέρια τους τακτικά.

2. Οι εργαζόμενοι και άλλα άτομα πρέπει να διατηρούν απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους..

3. Οι  επιφάνειες και τα αντικείμενα πρέπει να απολυμαίνονται τακτικά, ειδικά αν αγγιχτούν από πολλά άτομα.

4. Πρέπει τα ιδιαίτερα ευάλωτα άτομα να φροντίζονται περισσότερο.

5. Άτομα με ύποπτα συμπτώματα (πυρετό και βήχα) πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο της εταιρείας και να τους συστήνεται αυτο-απομόνωση / αναζήτηση ιατρικής βοήθειας

6. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερωθούν πλήρως για τα μέτρα που θα ακολουθεί η εταιρεία.

7. Εφαρμογή και επιτήρηση των μέτρων

1. Υγιεινή χεριών

Όλα τα άτομα στην εταιρεία να πλένουν τακτικά τα χέρια τους.

Μέτρα:

- Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πλένουν τακτικά τα χέρια τους με νερό και σαπούνι ή να εκτελούν απολύμανση εν κινήσει, έξω. Ιδιαίτερα μετά την άφιξη στο χώρο εργασίας, πριν και μετά τον χειρισμό του εξοπλισμού των επισκεπτών, πριν και μετά τα διαλείμματα και μετά το τέλος της εργασίας.

- Δημιουργία σταθμών υγιεινής χεριών: Οι επισκέπτες θα πρέπει να είναι σε θέση να απολυμαίνουν  τα χέρια τους με απολυμαντικό χεριών κατά την άφιξη. Αυτό ισχύει τόσο για την υποδοχή στις βάσεις όσο και για τη φύση.

- Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καλύπτουν πληγές στα δάχτυλά τους ή να φορούν προστατευτικά γάντια.

2. Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας

Οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες θα πρέπει να κρατούν όσο το δυνατόν περισσότερο 2 μέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλο.

Μέτρα:

- Γενικά πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του σώματος όπου είναι δυνατόν (αποφύγετε την χειραψία & χαιρετήστε από μακριά)

- Επαφή με επισκέπτες (α) : κρατήσεις / υποδοχή

- Προτείνουμε πληρωμή χωρίς μετρητά  (πιστωτική κάρτα, ανέπαφες συναλλαγές)

- Εάν υπάρχει αναμονή στην βάση σας για πληρωμή ή κάτι άλλο τηρούμε σημάνσεις στο πάτωμα για την τήρηση της απόστασης των 2 μέτρων.

- Επαφή με επισκέπτες (β): Ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες:

- Γενικά δίνουμε προσοχή στην απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των επισκεπτών και του

- Σχετικά με την παράδοση του εξοπλισμού: Διαμόρφωση ώστε να μην δίνουμε τον εξοπλισμό στο χέρι, αλλά να τον παίρνουν μόνοι τους (πάντα με την καθοδήγηση ενός συνοδού). Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας, εάν για το διάλειμμα βγάλουν οι επισκέπτες τον εξοπλισμό τους βεβαιωνόμαστε  ότι δεν θα πάρουν κάποιου άλλου μετά το διάλειμμα, φροντίζουμε να έχουμε έναν χώρο εναπόθεσης αυτού (κουτί – δοχείο – καρότσα) όπου οι επισκέπτες θα τα τοποθετούν άμεσα.

- Απολυμαίνουμε τον εξοπλισμό μπροστά τους επισκέπτες. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, εναθαρρύνουμε τους επισκέπτες να απολυμαίνουν οι ίδιοι ότι απολυμαίνεται (με δικές μας οδηγίες) – πχ χερούλια- με χρήση τζελ .

- Εάν μια απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα είναι αναπόφευκτη (παραδείγματα: έλεγχος των ζωνών - σχοινιά): Ελέγξτε (συνήθως μόνο μερικά δευτερόλεπτα), μην μιλάτε, στρέψτε τα πρόσωπα σε διαφορετική πλευρά (ο συνοδός κοιτά τον εξοπλισμό και ο επισκέπτης το πλάι) . Όπου είναι δυνατό, συστήνεται ο συνοδός να  φορά μάσκα (πχ στην βάση – σε άλλα κτίρια κλπ).

3. Καθαρισμός

Χρειάζεται τακτικός καθαρισμός των επιφανειών και των αντικειμένων μετά τη χρήση, ειδικά αν αγγιχτούν από πολλά άτομα. Τα απόβλητα (σκουπίδια – ειδικά τα υγειονομικά – μάσκες κλπ) πρέπει να απορρίπτονται με προσοχή – και τα ρούχα / εξοπλισμός εργασίας θα πρέπει να πλένεται και να απολυμαίνεται καθημερινά.

Μέτρα:

- Εξαερισμός: εξασφαλίζουμε τακτική και επαρκή ανταλλαγή αέρα σε χώρους εργασίας (π.χ.  να αερίζονται αρκετές φορές την ημέρα για περίπου 10 λεπτά).

- Καθαρίζονται τακτικά επιφάνειες εργασίας, πληκτρολόγια, τηλέφωνα, τερματικά με απολυμαντικό σε σπρέι (το αφήνετε να στεγνώσει φυσικά).

- Καθαρίζονται τακτικά οι λαβές των θυρών, τα κάγκελα (ειδικά τα μεταλλικά), οι μηχανές καφέ και άλλα αντικείμενα, τα οποία συχνά αγγίζονται από αρκετούς ανθρώπους.

- Καθαρίζεται ο εξοπλισμός όπως τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό καθαρισμού.

- Χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός των επισκεπτών ανά 3 μέρες (1/3 του συνόλου ανά 3 μέρες )

- Συστήνεται η αποφυγή της χρήσης του μπουφέ ή του family sharing τρόπου φαγητού. Είναι καλύτερη η χρήση ατομικών δοχείων φαγητού και παγουριών / κυπέλλων. Προσοχή πολύ στην τήρηση των αποστάσεων κατά το γεύμα, ακόμη και στην ύπαιθρο. Επίσης προσοχή στην παράδοση των δοχείων και των κυπέλλων στους επισκέπτες. Ισχύει ότι αναγράφεται πιο πάνω σχετικά με την παράδοση εξοπλισμού. Σημειώνεται εδώ ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ιατρικά δεδομένα, δεν φαίνεται να μεταδίδεται ο ιός από την κατάποση τροφίμων  ωστόσο, για την προετοιμασία του φαγητού/πικνίκ από τον επισκέπτη, συστήνεται η πλύση των λαχανικών με άφθονο νερό και πράσινο σαπούνι & η χρήση γαντιών μίας χρήσης και μάσκας από τους συνοδούς που το ετοιμάζουν.

- Δεν προτείνεται η χρήση πλαστικών σκευών μιας χρήσης και συσκευασμένων προϊόντων (κατά κόρον τουλάχιστον). Είναι προτιμότερο να δείξουμε αυξημένη προσοχή στην υγιεινή παρά να οπισθοχωρήσουμε στις δεσμεύσεις μας για την στήριξη των τοπικών προϊόντων και την κάθετη μείωση του πλαστικού.

Απόβλητα

- Τακτική εκκένωση των κάδων απορριμμάτων (ειδικά μετά το πλύσιμο των χεριών).

- Αποφύγετε την επαφή με τα απόβλητα; να χρησιμοποιείτε πάντα εργαλεία (σκούπα, φτυάρι κ.λπ.)· να φοράτε γάντια κατά το χειρισμό των αποβλήτων και να τα απορρίπτετε αμέσως μετά τη χρήση.

- Ρούχα εργασίας και εξοπλισμός

- Έχουν τον προσωπικό εξοπλισμό τους και  χρησιμοποιούν συγκεκριμένα ρούχα & εξοπλισμό κάθε φορά.

- Δεν ανταλλάσσεται εξοπλισμός μεταξύ των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας

4. Ευπαθείς ομάδες

- Οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ομάδα κινδύνου (ηλικία, προϋπάρχον νόσος), καλό είναι να μην έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο, και να προσέχουν ιδιαίτερα (ακόμη πιο πολύ από τα αναφερθέντα εδώ).

- Οι πελάτες με αυξημένο κίνδυνο θα πρέπει να αποθαρρύνονται από τη συμμετοχή, βάσει της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

5. Πάσχοντες από covid – 19  στην εργασία

Μέτρα:

- Οι νοσούντες εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να εργάζονται (ανεξάρτητα της πηγής ασθένειας)

- Οι εργαζόμενοι και επισκέπτες θα πρέπει να αναχωρούν αμέσως από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας και να αυτο-απομονώνονται εάν υπάρχουν σημάδια ή υποψίες.

Ειδικές παρατηρήσεις

- Ακόμα και στην χαλαρή κουβέντα γνωριμίας, τηρούμε τους γενικούς υγειονομικούς κανόνες συμπεριφοράς για να αποφύγουμε τη μετάδοση.

- Πριν από την αναχώρηση για τη δραστηριότητα: Βεβαιωνόμαστε ότι τα προσωπικά στοιχεία όλων των επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου είναι διαθέσιμα, εάν είναι απαραίτητο ανά υπό-ομάδα.

6. Πληροφορίες

Ενημέρωση των εργαζομένων και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές και τα μέτρα.

Μέτρα:

- Πληροφορίες προς τους πελάτες

- Ανάρτηση των προστατευτικών μέτρων σε κάθε είσοδο.

- Ζητάμε από τους επισκέπτες να μην συμμετάσχουν  σε περίπτωση συμπτωμάτων (επιτρέψτε τις last -minute ακυρώσεις)

- Πληροφορίες για τους εργαζόμενους

- Ενημέρωση των ιδιαίτερα ευάλωτων εργαζομένων σχετικά με τα δικαιώματά τους και τα μέτρα προστασίας στην εταιρεία.

- Παροχή πληροφοριακού υλικού (παρόν έντυπο).

7. Εφαρμογή και επιτήρηση των μέτρων

Μέτρα:

- Ο διευθυντής του πάρκου ορίζεται  υπεύθυνος επιτήρησης και τήρησης όλων αυτών των μέτρων.

- Δίνονται οδηγίες προς τους εργαζομένους για τα μέτρα υγιεινής, το χειρισμό προστατευτικών μασκών και τον ασφαλή χειρισμό των πελατών, την ένδειξη αυτουπευθυνότητας και την τήρηση προσωπικής προστασίας.

- Ελέγχουμε και να ξαναγεμίζουμε τακτικά όλα τα υλικά υγιεινής (σαπουνοσυλλέκτες, πετσέτες μιας χρήσης, απολυμαντικά, προστατευτικές μάσκες όπου χρειάζεται).